รองผู้อำนวยการ

tavee1

phattharanan

โปรดให้คะแนน

ความพึงพอใจในการรับบริการ

กลุ่มอำนวยการ
     - การกู้เงินสวัสดิการ
     - ระบบงานสารบรรณ

กลุ่มนโยบายและแผน
     - การเสนอโครงการ
     - การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
     - การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
     - การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     - การเบิกค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร
     - โครงการ One Stop Service

กลุ่มบริหารงานบุคคล
     - การขอคัดสำเนา กคศ
     - การขอหนังสือรับรอง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     - การขออนุมัติไปราชการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     - งานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     - กระบวนงานรับหนังสือ
     - การขอหนังสือรับรองเรียน กศน.
     - ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     - การดำเนินงานในระบบ DMC

กลุ่มกฏหมายและคดี
     - การจัดการ การร้องเรียนการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน
     - ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน

 

SKN Good faith

 skn logo
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
     เลขที่ 2/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย
     อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
     โทร 034-412050  , 034-426094
     แฟกซ์ 034-427130
     E-Mail : admin@skn.go.th , info@skn.go.th

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
53
123
53
47438
1215
3042
48245